Startsidan av Allt om sällskapsspel


Kungen patiens gratis

2 may 2024 12:05


Kungen patiens eller FreeCell är en patiens som är besläktad med Harpan. Kungen går ut på att ordna alla korten i fyra stegar. I den här artikeln kan du spela Kungen patiens gratis. Här får du också lära dig reglerna till spelet. 

Spela Kungen patiens gratis online 

Så spelar du Kungen patiens gratis 

Här ser du hur patiensen går till. Vi beskriver både förberedelserna och spelets gång. Om du spelar online kan du hoppa över förberedelserna. 

Kungen patiens gratis - Förberedelser 

Innan du kan börja spela Kungen gratis behöver du göra några enkla förberedelser: 

  1. Ta fram en vanlig kortlek med 52 kort. 
  2. Plocka bort eventuella jokrar ur leken. 
  3. Blanda därefter kortleken noga. 
  4. Nu ska du bygga upp spelplanen. Du ska lägga kort i åtta kolumner. De fyra första, sett från vänster, ska bestå av sju kort. Resten av kolumnerna ska ha sex kort var. Alla korten ska ligga med symbolsidan uppåt. 
  5. På spelplanen finns också fyra tomma rutor uppe till vänster och fyra grundhögar. I onlineversioner av spelet brukar de här rutorna vara tydligt markerade. 

Spela Kungen patiens gratis – en omgång 

Skorpionenpatiensgratis

Börja sedan spela genom att flytta korten mellan de olika kolumnerna och till grundhögarna.  Du kan bara spela med korten som inte är täckta av andra kort.  På spelplanen kan du bara lägga ett kort på ett annat om det har motsatt färg och ett steg högre valör. 

Vill du få bort ett kort för att kunna spela med ett annat som ligger under det? Då kan du flytta kortet som ligger överst till en av de tomma högarna uppe till vänster på spelplanen. Där kan du totalt lagra fyra kort.   Du vinner Kungen patiens gratis om du lyckas skapa fyra stegar som går från ess till kung. Alla stegarna måste följa färg. 

Kungen patiens regler 

Vi kan inte rekommendera det här spelet till dig som vill spela sällskapsspel. Kungen patiens gratis är däremot perfekt för dig som vill spela något på egen hand. Det är nämligen anpassat för en spelare.  Det här är en patiens som sker med en vanlig kortlek på 52 kort, utan jokrar.  Målet i spelet är att sortera in korten i fyra stegar eller sviter.

De här stegarna ska du bygga i stigande ordning.  Med andra ord ska de börja med ess och sluta med kungar. Dessutom ska stegarna följa färg. Du ska bygga en för varje färg i leken.  Spelplanen består av åtta kolumner, fyra tomma rutor och fyra grundhögar. I de tomma rutorna kan du mellanlagra fyra kort. Grundhögarna är platsen där du ska bygga dina stegar.  

När du flyttar korten mellan de olika kolumnerna får du bara lägga ett kort på ett annat om det har motsatt färg och ett steg högre valör. Till exempel kan du lägga en hjärter åtta på en spader nia.  Det är bara de översta korten som är spelbara.  Om det skulle uppstå ett tomrum på spelplanen kan du fylla det med vilket kort du vill. 
Se fler nyheter och artiklar